Monika Sowińska

12 stycznia 2022

Informacje o kampanii 1% podatku na rzecz Związku OSP RP w 2022 roku

DRUHNY I DRUHOWIE ROZPOCZĘŁA SIĘ KAMPANIA 1%TRWA OD 01.01.2022 R. DO 30.04.2022 R.NA ROZLICZENIE SIĘ Z URZĘDEM SKARBOWYM MAMY JESZCZE 108DNI .PAMIĘTAJ O SWOJEJ JEDNOSTCE ZACHĘĆ PRZYJACIÓŁ I NAJBLIŻSZYCH,WYPEŁNIAJĄC PIT WPISZ NR KRS 0000 116 212 ORAZ NAZWĘ I ADRES OSP https://www.youtube.com/embed/vSZjn6mgJV0 Emeryci i renciści też mogą przekazać 1% podatku dla strażakówPlakatUlotka
12 stycznia 2022

INFORMACJA w sprawie finansowania działalności OSP według stanu prawnego ze stycznia 2022 r.

Art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) wprowadza generalną zasadę, że koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych są pokrywane w szczególności z:1) budżetów jednostek samorządu terytorialnego;2) środków z budżetu państwa przekazywanych Komendantowi Głównemu […]
12 stycznia 2022

INFORMACJA w sprawie ekwiwalentu pieniężnego według stanu prawnego ze stycznia 2022 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 1-2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) strażak ratownik OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, otrzymuje, niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia, ekwiwalent pieniężny. Wysokość […]
11 stycznia 2022

Apel o pomoc dla OSP

5 stycznia 2022

INFORMACJA ROZSZERZAJĄCA w sprawie obowiązku dokonania zgłoszenia przez OSP do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Informacja podstawowa w tej sprawie znajduje się na stronie internetowej Związku pod podanym poniżej adresem: http://www.zosprp.pl/?q=content/i nformacja-o-obowiazku-dokonania-zgloszenia-przez-osp-do-centralnego-rejestru-beneficjentow-          Dodatkowo wskazuję, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: […]
3 stycznia 2022

Życzenia na Boże Narodzenie oraz Nowy Rok 2022 od Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka

3 stycznia 2022

INFORMACJA o obowiązku dokonania zgłoszenia przez OSP do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Od 31 października 2021 r. ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 815) rozszerza katalog podmiotów określnych w art. 58 ustawy z dnia 1 marca […]
3 stycznia 2022

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych już weszła w życie

27 grudnia 2021r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 17 grudnia 2021r. o ochotniczych strażach pożarnych. Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych
21 grudnia 2021

Wyniki końcowe OTWP 2021

Wyniki grupy I Wyniki grupy II Wyniki zostały zaakceptowane i potwierdzone przez Jury konkursu pod przewodnictwem Druha Dariusza Marczyńskiego. Wszystkim uczestnikom i opiekunom dziękujemy za udział i zaangażowanie. Zwycięzcom gratulujemy.Dyplomy, nagrody oraz upominki dla zwycięzców i finalistów zostaną przesłane pocztą. Zadanie zrealizowane z dotacji Ministerstwa […]