Krzysztof Paluch

3 lipca 2022

Uroczystość poświęcenia auta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słowinie

01 lipca 2022 roku na placu przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Słowinie, gminaDarłowo, powiat sławieński odbyła się uroczystość poświęcenia nowego, lekkiegosamochodu ratowniczo – gaśniczego GLBA 1/16 – Volkswagen Crafter.Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Pan Paweł Szefernaker – Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych iAdministracji; Pan […]
3 lipca 2022

Spotkanie organizacyjne przed Zjazdem Krajowym Delegatów i Przedstawicieli

Dnia 2 lipca 2022 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Chełmińskiej woj. kujawsko – pomorskie, odbyło się spotkanie organizacyjne przed Zjazdem Krajowym – Delegatów i Przedstawicieli z województw: kujawsko – pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego oraz zachodniopomorskiego. Spotkaniu przewodniczył Dh Prezes Waldemar Pawlak. Podczas […]
30 czerwca 2022

Wyniki XLIV finału centralnego OTWP

Finał centralny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”został przeprowadzony w dniach 25-26 czerwca br. w Miliczu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Minister Klimatu i Środowiska i Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. WYNIKI Grupa I – szkoły podstawowe klasy I-IV 1.Michał Wilk, woj. śląskie2.Hubert Krzemiński, woj. […]
27 czerwca 2022

INFORMACJA w sprawie obowiązku pracodawcy w zakresie zwolnienia strażaka ratownika OSP od pracy

Przed 1 stycznia 2022 r., a więc w czasie obowiązywania przepisów regulujących kwestię działalności OSP na łamach ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, możliwość zwolnienia członka OSP od pracy nie wynikała wprost z przepisów ustawy. Obowiązek pracodawcy w zakresie zwolnienia członka […]
25 czerwca 2022

OSP Radziszewo – Nekrolog

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, iż dzisiaj 25 czerwca 2022 r. w godzinach rannych doszło do tragicznego wypadku w którym zginął 20 letni Druh Oskar z OSP Radziszewo. Był zaangażowanym pracowitym i uczynnym druhem. Wyrazy głębokiego współczucia dla całej Rodziny Zmarłego w imieniu Zarządu […]
25 czerwca 2022

Uroczyste otwarcie Nowej Remizy OSP w Radowie Małym

Dnia 24 czerwca 2022 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowej remizy OSP Radowo Małe, poniżej video i fotorelacja. Zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości Gazety Łobeskiej. https://www.facebook.com/ospradowomale/videos/5514797798564197/
24 czerwca 2022

Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie

W piątek 24.06.2022 r. na zakończenie roku szkolnego 2021 /2022 w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie odbył się uroczysty apel. Na uroczystej zbiórce Pani Dyrektor Halina Schulz – Tkacz podsumowała kończący się okres nauki i wraz z wychowawcami klas wręczyła nagrody wyróżniającym się […]
24 czerwca 2022

INFORMACJA w sprawie badań lekarskich strażaków ratowników OSP oraz badań lekarskich kandydatów na strażaków ratowników OSP

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) – dalej zwanej ustawą o OSP – w ramach realizacji zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej gmina […]
23 czerwca 2022

Przekazanie sprzętu dla Ukrainy

W dniu 23 czerwca 2022 r. w Łobzie Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa zachodniopomorskiego Dh Krzysztof Paluch przekazał Protokołem:  – sprzęt pożarniczy: węże tłoczne, prądownice, sprzęt ortopedyczny,  dar od druhów z jednostek OSP z naszego województwa, – pompę hydrauliczną i nożyco – rozpieracze – 1 zestaw, dar […]