Kontakt

budynek

Siedziba przy wieży obserwacyjno-treningowej

Biuro

+48 501230667

  1. DOLATA Piotr - Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego
  2. PIĄTEK Łukasz - Główny Księgowy
  3. SOWIŃSKA Monika – Specjalista ds. Organizacyjnych
  4. KOLER Stanisław – Specjalista ds. Działalności Handlowej i Promocji

Nr konta

43 1240 3826 1111 0010 6859 4137