Kontakt

budynek

Siedziba przy wieży obserwacyjno-treningowej

Biuro

+48 663485634

  1. PALUCH Krzysztof - Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego
  2. PIĄTEK Łukasz - Główny Księgowy
  3. SOWIŃSKA Monika – Specjalista ds. Organizacyjnych
  4. KOLER Stanisław – Specjalista ds. Działalności Handlowej i Promocji

Nr konta

43 1240 3826 1111 0010 6859 4137