Ukazał się piąty tom Analiz strategicznych Florian 2050