Monika Sowińska

16 lutego 2024

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZOW ZOSP RP

16 lutego 2024 r. w Gminnym Centrum Ratownictwa w Gościnie obradowało Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. W Posiedzeniu uczestniczyli: -Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP w Szczecinie st. bryg. Mirosław Pender -P.O. Komendanta Powiatowego PSP w Kołobrzegu st. kpt. Krzysztof Azerski -Burmistrz Gościna Marian Sieradzki […]
15 lutego 2024

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Standardy Ochrony Małoletnich Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej zwane dalej Standardami zostały opracowane w związku z obowiązkami nałożonymi ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Postanowienia ogólne (podstawowe definicje)§1 Związek – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej […]
14 lutego 2024

Konkurs dla MDP „Najlepsi z Najlepszych”

Zapraszamy wszystkie młodzieżowe drużyny pożarnicze do pochwalenia się swoją pracą i osiągnięciami. Ciekawi nas jakie mieliście inicjatywy w 2023 roku i jak je realizowaliście. Większość z Was podjęła nowe działania związane z propagowaniem wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Pochwalcie się jak bardzo byliście pomysłowi, zaradni, […]
14 lutego 2024

IV Międzynarodowa Olimpiada Dziecięcych Drużyn Pożarniczych 2024

Związek OSP RP, Gmina Wieruszów wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Wieruszowie i Starostwem Powiatowym w Wieruszowie zaprasza na długo wyczekiwaną IV Międzynarodową Olimpiadę Dziecięcych Drużyn Pożarniczych. To największe sportowe święto naszych najmłodszych strażaków – członków Dziecięcych Drużyn Pożarniczych i ich opiekunów. Zgodnie z regulaminem […]
14 lutego 2024

INFORMACJA w sprawie finansowania działalności OSP według stanu prawnego z grudnia 2023 r.

Art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 194 ze zm.) wprowadza generalną zasadę, że koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych są pokrywane w szczególności z: 1) budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 2) środków […]
13 lutego 2024

Standardy Ochrony Małoletnich w OSP

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich m.in. OSP mają obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich. Przepisy wchodzą w życie 15 lutego 2024 r. Przyjęcie standardów w OSP musi nastąpić do 15 lutego […]
7 lutego 2024

OSP na Straży Środowiska – Zbiórka Tekstyliów

Szanowni Druhny i Druhowie, ogólnopolska akcja “OSP na straży środowiska” polega na zbieraniu w OSP zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a w zamian uczestnicząca w projekcie Jednostka otrzymuje dodatkowe środki finansowe. To nie tylko okazja do pozyskania środków na cele strażackie (np. hełmy), ale także […]
6 lutego 2024

Ważne ustalenia

2 lutego 2024 r. w siedzibie Związku OSP RP w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Komisji ds. działalności naukowej, kulturalno-społecznej, dokumentacyjnej i historycznej przy ZG ZOSP RP. Posiedzenie prowadził, w zastępstwie przewodniczącego Komisji wiceprezesa ZG ZOSP RP druha Edwarda Siarki, dr Marian Zalewski, wiceprzewodniczący Komisji. […]
1 lutego 2024

Przekaż 1,5%

Druhny i Druhowie https://www.facebook.com/reel/367565732584120 Rozpoczęła się kampania 1,5%Będzie trwać od 1 stycznia do 30 kwietniaPamiętaj o swojej jednostcezachęć przyjaciół i najbliższych, wypełniając PIT wpisz nr KRS 0000 116 212 oraz nazwę i adres OSP(koniecznie podając kod pocztowy) Możesz rozliczyć się przy pomocy naszego dedykowanego programu PIT […]