Projekt Umowy w sprawie zapewnienia OSP warunków do realizacji jej zadań