Krzysztof Paluch

22 czerwca 2022

ARiMR zaprasza do konkursu „Zapaleni do pomocy”

Organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa konkurs pt. „Zapaleni do pomocy” kierowany jest do wszystkich strażaków i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z obszarów wiejskich. Ideą konkursu jest zaprezentowanie różnorodnych inicjatyw społecznych rodzących się na wsiach i w małych miejscowościach, których inicjatorami i współtwórcami są strażacy-ochotnicy. Na […]
21 czerwca 2022

Zapraszamy na III Międzynarodową Olimpiadę Dziecięcych Drużyn Pożarniczych.

Już w najbliższą niedzielę 19 czerwca w imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich małych strażaków na III Międzynarodową Olimpiadę Dziecięcych Drużyn Pożarniczych do Wieruszowa. 35 dziecięcych drużyn pożarniczych z całej Polski i z zagranicy rywalizować będzie w 4 konkurencjach: musztra, sztafeta, motopompa i sikawka. Zapraszamy wszystkich do […]
20 czerwca 2022

Biegamy i Pomagamy STRAŻMAGEDON

https://zosprp.pl/2022/06/10/biegamy-i-pomagamy-strazmagedon/
7 czerwca 2022

Mistrzostwa w Ratownictwie w Ramach KPP

2 czerwca 2022

EKS ON TOUR – spotkanie informacyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne 6 czerwca 2022 r. o programie Europejski Korpus Solidarności. Spotkanie jest bezpłatne, odbędzie się online i dotyczyć będzie możliwości, jakie organizacjom i młodym ludziom oferuje program EKS. Spotkanie przeznaczone jest dla członków Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Projekty […]
2 czerwca 2022

Ukazał się piąty tom Analiz strategicznych Florian 2050

Prezentujemy – jak pisze we wstępie Waldemar Pawlak, prezes ZG ZOSP RP – obraz strażackiej służby czasu wielkich wyzwań naszej cywilizacji. Ratownictwa i pomocy humanitarnej okresu pandemii i wojny tuż za granicą. Pandemia oraz wojna na Ukrainie pokazują, jak nieprzewidywalne są obecne czasy. Dlatego strategia Związku musi […]
1 czerwca 2022

Życzenia na Dzień Dziecka

31 maja 2022

Projekt Umowy w sprawie zapewnienia OSP warunków do realizacji jej zadań

Załączamy projekt Umowy pomiędzy Gminą a OSP w sprawie zapewnienia OSP warunków do realizacji jej zadań. Projekt przekazany został do konsultacji Związkowi Gmin Wiejskich RP. Wyraź swoją opinię bądź zgłoś uwagi do projektu Umowy – wypełnij formularz: https://forms.gle/YLnF8kAf7V8Enuj16 Projekt Umowy w sprawie zapewnienia OSP warunków do […]
29 maja 2022

Eliminacje Wojewódzkie OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W dniu 27 maja 2022 roku w Gościnie powiat kołobrzeski odbyły się Eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Pod Hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.  Turniej ma  na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, postępowania na wypadek pożaru, w tym posługiwania się podręcznym sprzętem […]