Podpisanie porozumienia pomiędzy Związkiem OSP RP i strażą pożarną Republiki Mołdawii