Monika Sowińska

20 lipca 2021

Rezerwa natychmiastowa sprzętu dla OSP

Podczas działań ratowniczych dotyczących katastrof, klęsk żywiołowych i zdarzeń o znacznych rozmiarach zniszczeniu ulega sprzęt i umundurowanie strażaków. Aby pomóc ochotniczym strażom w szybkim odzyskiwaniu tego, co utraciły w akcji, Związek OSP RP powołał Fundusz „Rezerwa Natychmiastowa Sprzętu i Wyposażenia”, który już działa. Na początku […]
12 lipca 2021

Informacja o współpracy Związku OSP RP z marką Harnaś

Szanowne Druhny i Druhowie! Wiemy, że wiadomość o pozyskaniu przez Związek OSP RP sponsora w postaci firmy Carlsberg Polska spotkała się z dużym zainteresowaniem z Waszej strony. Otrzymaliśmy wiele pytań o szczegóły tej współpracy i spieszymy z dodatkowymi informacjami. Dlaczego zdecydowaliśmy się na współpracę z […]
12 lipca 2021

Wstępna ocena projektu „ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych”

Projekt ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348654  Zmiany wynikające z ustawy o OSP: dotyczą w szczególności świadczeń dodatkowych dla strażaków ochotników oraz dla ratowników górskich. Projekt zawiera również wiele zmian dotyczących organizacji ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Oceniamy, że 4 zmiany zasługują na wprowadzenie do ustawy o ochronie ppoż., 6 zmian […]
12 lipca 2021

REGULAMIN FUNDUSZU „REZERWA NATYCHMIASTOWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA”

ZOSP RP powołał Fundusz „Rezerwa Natychmiastowa Sprzętu i Wyposażenia”. Środki z funduszu przeznaczone są dla OSP poszkodowanych w działaniach ratowniczych w przypadku wystąpienia nagłych sytuacji kryzysowych i katastrof znacznych rozmiarów, na doposażenie ich w niezbędne środki ochron osobistych i wyposażenia, które uległy zniszczeniu np. mundury, […]
8 lipca 2021

Zawody sportowo-pożarnicze CTIF

W ramach przygotowania jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych w dniach 27-29.08.2021 r w Koninie odbędą się zawody sportowo-pożarnicze wg. regulaminu CTIF będącymi eliminacjami ogólnopolskimi do Olimpiady Strażackiej CTIF planowanej w lipcu 2022 roku w Słowenii. Zawody przeprowadzane będą w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie […]
7 lipca 2021

Uchwała Sejmiku województwa Wielkopolskiego w sprawie projektu ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej

7 lipca 2021

INFORMACJA o obowiązku dokonania zgłoszenia przez OSP do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Od 31 października 2021 r. ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 815) rozszerza katalog podmiotów określnych w art. 58 ustawy z dnia 1 marca […]
2 lipca 2021

Postulaty strażaków ochotników, OSP oraz ZOSP RP do rozwiązań systemowych dot.OSP

Po otwartych konsultacjach oraz zebraniu odpowiedzi na ankiety oraz propozycje zgłoszone przez strażaków ochotników przedstawiamy postulaty środowiska ochotniczego pożarnictwa. Lp. Pytanie Odpowiedź Procent głosów za 1 Jakie podmioty powinny uczestniczyć w systemie ochrony przeciwpożarowej? Dotychczasowe jednostki określone w ustawie o ochronie przeciwpożarowej jako jednostki ochrony […]
24 czerwca 2021

Pomoc ZOSP RP dla strażaków ochotników pow. nowotarskiego zaangażowanych w działania w Nowej Białej

22 czerwca br. Związek OSP RP przekazał pomoc dla Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu nowotarskiego biorących udział w akcji gaśniczej oraz usuwaniu skutków pożaru w Nowej Białej.Na ręce Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowym Targu, druha Jana Kuczkowicza przekazano 150 szt. organizacyjnych koszulek polo.Naczelnik […]