O nas

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest ogólnopolskim stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, który zrzesza Ochotnicze Straże Pożarne.
Posiada status organizacji pożytku publicznego (KRS 0000116212).

Na terenie województwa zachodniopomorskiego Związek OSP RP zrzesza 477 Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego 183 jednostek jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Powołanych zostało 179 JOT (jednostek operacyjno-technicznych):
7 – I kategorii,  36 – II kategorii,  59 – III kategorii,  47 – IV kategorii.

OSP w województwie zachodniopomorskim skupiają 15.981 członków.
W OSP działa 73 Kobiecych Drużyn Pożarniczych z 732 kobietami.
Członkostwo honorowe w OSP posiada 922, a 1361  osoby mają status członka wspierającego.

Przy OSP działa 244 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP), które liczą 2240  członków: 1903 chłopców i 1147 dziewcząt.

OSP posiadają 669 pojazdy: 90 ciężkich, 363  średnich i 216 lekkich samochodów. 24 OSP nie posiadają samochodu pożarniczego.

W województwie zachodniopomorskim funkcjonuje ponadto 3 strażackich orkiestr dętych i 5 strażackich zespołów artystycznych.

Związek OSP RP w województwie zachodniopomorskim posiada 104 oddziały gminne (miejsko-gminne lub miejskie) oraz 20 oddziałów powiatowych.

Związek OSP RP prowadzi działalność kulturalno – oświatową (turnieje wiedzy pożarniczej, konkursy plastyczne, przeglądy orkiestr, spotkania zespołów artystycznych, obozy szkoleniowo-wypoczynkowe dla członków MDP) oraz popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego (konkursy kronik, na wspomnienia, pamiętniki). Związek rozwija też działalność sportową poprzez zawody sportowo-pożarnicze dla OSP i MDP.

Ponadto Związek OSP RP prowadzi działalność szkoleniową z zakresu ratownictwa medycznego, wodnego i innych.

W ramach wspierania Ochotniczych Straży Pożarnych Związek OSP RP pozyskuje środki finansowe na dopłaty do zakupu  samochodów pożarniczych
oraz do sprzętu pożarniczego i umundurowania.