Krzysztof Paluch

29 listopada 2022

INFORMACJA w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia przez OSP w celu skorzystania ze stałej ceny energii elektrycznej

Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh Ochotnicza Straż Pożarna, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2022 r., powinna złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie. Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo […]
25 listopada 2022

KONDOLENCJE

25 listopada 2022

DRUGI SEJMIK MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2022

W sobotę 19 listopada 2022 roku w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym zorganizowaliśmy II Sejmik Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych województwa lubelskiego. Spotkanie miało na celu integrację oraz wymianę doświadczeń MDP z terenu naszego województwa. Wzięło w nim udział około 370 młodych ludzi z MDP wraz z ich opiekunami. […]
25 listopada 2022

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją, tradycją i życiem strażackich środowisk a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych. Organizatorem konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Uczestnicy konkursu mogą […]
24 listopada 2022

Strażacy z nagrodami i awansami [WIDEO, ZDJĘCIA]- przyznanie nagrody dla Prezesa ZOW ZOSP RP Dh Marka Kowalskiego

To im Polacy ufają najbardziej – strażacy z Pomorza Zachodniego odebrali okolicznościowe nagrody oraz awanse. 23 listopada 2022 r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki odbył się uroczysty apel, podczas którego funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Państwowa Straż Pożarna wręczone zostały nagrody, odznaczenia, wyróżnienia oraz awanse […]
22 listopada 2022

25 Zgromadzenie Delegatów LFV BB e.V. Brandenburgia

Dnia 19 listopada Druhna Teresa Tiszbierek Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP, Dh Edward Fedko Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa lubuskiego wraz z Druhną Elżbietą Polak Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa lubuskiego oraz Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku […]
21 listopada 2022

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Strategii Adaptacja do Zmian Klimatu

21 listopada miało miejsce posiedzenie zespołu roboczego ds. strategii „Adaptacje do zmian klimatu”. W spotkaniu gościnnie uczestniczył Zbigniew Bogucki – Wojewoda Zachodniopomorski, a także m.in. Dh Marek Kowalski Prezes ZOW ZOSP RP w Szczecinie, nadbryg. Jarosław Tomczyk Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego […]
21 listopada 2022

Wyniki konkursów historycznych 2022

Na XVI Konkurs na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa i XXVIII Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP” Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nadesłano 30 prac. Komisja Konkursowa w składzie:dr Janusz Gmitruk – przewodniczącydr Zygmunt Tomczonek – wiceprzewodniczącydr Mirosława Bednarzak-Libera […]
18 listopada 2022

Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Dobczycach zaprasza

Burmistrz miasta Dobczyce Tomasz Suś zaprasza wszystkie dzieci z MDP na przygodę w najnowocześniejszej w Polsce, interaktywnej placówce edukacyjnej zlokalizowanej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobczycach (woj. małopolskie). 18 października 2022 roku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy. Jej atutami są animacje 3D i […]