Bez kategorii

22 czerwca 2021

Strażacy ochotnicy gasili pożar w Nowej Białej. Teraz pracują przy usuwaniu skutków pożogi.

19 czerwca br. ok. godz.18 w miejscowości Nowa Biała (woj. małopolskie powiat nowotarski) wybuchł pożar obejmujący zarówno budynki mieszkalne jak i zabudowania gospodarcze. Zniszczeniu uległo 18 domów i 24 obiekty gospodarcze. Około 100 osób straciło dach nad głową.Szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia sprzyjała zwarta zabudowa wsi […]
24 czerwca 2021

KONKURSY HISTORYCZNE 2021

Szanowne Druhny i Druhowie, Dyrektorzy Oddziałów Wojewódzkich Informujemy, że podsumowanie ogólnopolskich konkursów historycznych nastąpi w tym roku w Toruniu w dniach 17-19 września W związku z organizacją Ogólnopolskiego Konkursu Kronik proszę o przesłanie zgłoszenia reprezentantów danego województwa najpóźniej do 30 lipca br. na adres ps@zosprp.org.pl do […]
24 czerwca 2021

Pomoc ZOSP RP dla strażaków ochotników pow. nowotarskiego zaangażowanych w działania w Nowej Białej

22 czerwca br. Związek OSP RP przekazał pomoc dla Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu nowotarskiego biorących udział w akcji gaśniczej oraz usuwaniu skutków pożaru w Nowej Białej.Na ręce Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowym Targu, druha Jana Kuczkowicza przekazano 150 szt. organizacyjnych koszulek polo.Naczelnik […]
2 lipca 2021

Postulaty strażaków ochotników, OSP oraz ZOSP RP do rozwiązań systemowych dot.OSP

Po otwartych konsultacjach oraz zebraniu odpowiedzi na ankiety oraz propozycje zgłoszone przez strażaków ochotników przedstawiamy postulaty środowiska ochotniczego pożarnictwa. Lp. Pytanie Odpowiedź Procent głosów za 1 Jakie podmioty powinny uczestniczyć w systemie ochrony przeciwpożarowej? Dotychczasowe jednostki określone w ustawie o ochronie przeciwpożarowej jako jednostki ochrony […]
7 lipca 2021

INFORMACJA o obowiązku dokonania zgłoszenia przez OSP do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Od 31 października 2021 r. ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 815) rozszerza katalog podmiotów określnych w art. 58 ustawy z dnia 1 marca […]
7 lipca 2021

Uchwała Sejmiku województwa Wielkopolskiego w sprawie projektu ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej

8 lipca 2021

Zawody sportowo-pożarnicze CTIF

W ramach przygotowania jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych w dniach 27-29.08.2021 r w Koninie odbędą się zawody sportowo-pożarnicze wg. regulaminu CTIF będącymi eliminacjami ogólnopolskimi do Olimpiady Strażackiej CTIF planowanej w lipcu 2022 roku w Słowenii. Zawody przeprowadzane będą w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie […]
12 lipca 2021

REGULAMIN FUNDUSZU „REZERWA NATYCHMIASTOWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA”

ZOSP RP powołał Fundusz „Rezerwa Natychmiastowa Sprzętu i Wyposażenia”. Środki z funduszu przeznaczone są dla OSP poszkodowanych w działaniach ratowniczych w przypadku wystąpienia nagłych sytuacji kryzysowych i katastrof znacznych rozmiarów, na doposażenie ich w niezbędne środki ochron osobistych i wyposażenia, które uległy zniszczeniu np. mundury, […]
12 lipca 2021

Wstępna ocena projektu „ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych”

Projekt ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348654  Zmiany wynikające z ustawy o OSP: dotyczą w szczególności świadczeń dodatkowych dla strażaków ochotników oraz dla ratowników górskich. Projekt zawiera również wiele zmian dotyczących organizacji ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Oceniamy, że 4 zmiany zasługują na wprowadzenie do ustawy o ochronie ppoż., 6 zmian […]