Bez kategorii

21 marca 2023

INFORMACJA w sprawie udzielania informacji publicznej przez OSP w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej

Podmioty zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej określone zostały w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 902). W stosunku do ochotniczych straży pożarnych (dalej OSP) zastosowanie będzie miał zapis ust. 1 pkt […]
27 marca 2023

Informacja dla orkiestr dętych OSP i chórów

Zapraszamy orkiestry dęte Ochotniczych Straży Pożarnych do udziału w VIII Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę w dniu 27 maja 2023 r. Sugerujemy o przyjazd na godzinę 9:00 na wyznaczone parkingi tj.: Dom Pielgrzyma ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego lub Rynek Wieluński. Prosimy wszystkie orkiestry i inne […]
27 marca 2023

Program szkolenia ZOSP RP z zakresu pierwszej pomocy AKADEMIA PIERWSZEGO RATOWNIKA.

W dniu 7 marca br. Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh Waldemar Pawlak zatwierdził założenia do “Programu szkolenia ZOSP RP z zakresu pierwszej pomocy AKADEMIA PIERWSZEGO RATOWNIKA.” Program powstał dzięki doświadczeniom zdobytym podczas pilotażowego Programu Pierwszy Ratownik realizowanego przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki ZOSP RP […]
30 marca 2023

Konkurs dla MDP „Najlepsi z Najlepszych”

XIV Konkursu „Najlepsi z Najlepszych” na wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Charzykowy to najbardziej aktywna i wyróżniającą się MDP w 2022 roku, której praca przyczynia się do popularyzowania ochrony przeciwpożarowej i zasad bezpieczeństwa, tradycji ruchu strażackiego, promowania idei wspólnej […]
5 kwietnia 2023

Życzenia Wielkanocne

12 kwietnia 2023

Konkurs ,,Strażacy w akcji’’ II edycja ogłoszony

Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Władysława Stanisława Reymonta wraz z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Samorządem Województwa Mazowieckiego ogłaszają kolejną edycję konkursu  „Strażacy w akcji”. Przedsięwzięcie zostało objęte Patronatem Honorowym przez Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. […]
18 kwietnia 2023

Eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” Gryfino 2023

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. Zachodniopomorskiego, uprzejmie informuje, że eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” odbędą się w dniu 29 kwietnia 2023r. godz. 11:00 w powiecie gryfińskim w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich , ul. Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino. […]
24 kwietnia 2023

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Osoby zainteresowane Ogólnopolskim Turniejem Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” zapraszamy na spotkanie online w czwartek 27 kwietnia br. Poruszymy tematy związane z przebiegiem eliminacji oraz zakresem tematycznym turnieju. W spotkaniu udział weźmie Przewodniczący Jury finału centralnego Pan st. bryg. Dariusz Marczyński członek Komisji ds. działalności […]
28 kwietnia 2023

Życzenia z okazji Dnia Strażaka