Wstępna ocena projektu „ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych”