Bez kategorii

11 stycznia 2022

Apel o pomoc dla OSP

12 stycznia 2022

INFORMACJA w sprawie ekwiwalentu pieniężnego według stanu prawnego ze stycznia 2022 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 1-2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) strażak ratownik OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, otrzymuje, niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia, ekwiwalent pieniężny. Wysokość […]
12 stycznia 2022

INFORMACJA w sprawie finansowania działalności OSP według stanu prawnego ze stycznia 2022 r.

Art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) wprowadza generalną zasadę, że koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych są pokrywane w szczególności z:1) budżetów jednostek samorządu terytorialnego;2) środków z budżetu państwa przekazywanych Komendantowi Głównemu […]
12 stycznia 2022

Informacje o kampanii 1% podatku na rzecz Związku OSP RP w 2022 roku

DRUHNY I DRUHOWIE ROZPOCZĘŁA SIĘ KAMPANIA 1%TRWA OD 01.01.2022 R. DO 30.04.2022 R.NA ROZLICZENIE SIĘ Z URZĘDEM SKARBOWYM MAMY JESZCZE 108DNI .PAMIĘTAJ O SWOJEJ JEDNOSTCE ZACHĘĆ PRZYJACIÓŁ I NAJBLIŻSZYCH,WYPEŁNIAJĄC PIT WPISZ NR KRS 0000 116 212 ORAZ NAZWĘ I ADRES OSP https://www.youtube.com/embed/vSZjn6mgJV0 Emeryci i renciści też mogą przekazać 1% podatku dla strażakówPlakatUlotka
13 stycznia 2022

Ukazał się specjalny dodatek do lokalnych gazet (tytułów Polska Press Grupa) poświęcony strażakom ochotnikom.

Dziś w kolejnych 10 województwach ukazał się specjalny dodatek do lokalnych gazet (tytułów Polska Press Grupa) w całości poświęcony strażakom ochotnikom. To wyjątkowe wydanie związane z obchodami 100-lecia zjednoczenia ruchu strażackiego i działalności pod wspólnym sztandarem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Z OSP RP.Czytelnicy dowiedzą się […]
21 stycznia 2022

System OSP

Informujemy że aktualnie możliwe jest wprowadzanie oraz edycja raportów, informacji zbiorczych i informacji o zjazdach za 2020 rok. W związku z pracami modernizacyjnymi SYSTEMU OSP, dane dotyczące bieżącego roku sprawozdawczego (2021) w tym raporty OSP za rok 2021 będzie można wprowadzać od 25 stycznia 2022. […]
21 stycznia 2022

INFORMACJA w sprawie świadczenia ratowniczego dla strażaka OSP (tzw. dodatek do emerytury).

Art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) przyznaje strażakowi ratownikowi OSP świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej. Prawo do świadczenia ratowniczego przysługujestrażakowi ratownikowi OSP, który: 1) czynnie uczestniczył […]
21 stycznia 2022

Ekwiwalent dla druhów OSP

Informujemy, że w internecie ukazał się artykuł autorstwa mecenasa Dariusza Kały mówiący o błędzie w ustawie o osp dotyczącym niemożności wypłaty przez gminy ekwiwalentów pieniężnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach: https://www.prawo.pl/samorzad/strazacy-ochotnicy-bez-prawa-do-wyplaty-ekwiwalentu,512903.html?fbclid Stanowisko Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w tej sprawie można przeczytać na stronie: https://www.gov.pl/web/kgpsp/komunikat-w-sprawie-ekwiwalentu-za-akcje-druhow-osp […]
25 stycznia 2022

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

Dzięki staraniom Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Rząd, Sejm RP i Senat RP uwzględniły Ochotnicze Straże Pożarne w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, a w pracach Senatu RP także Państwową Straż Pożarną. (Podziękowania dla […]