Postulaty strażaków ochotników, OSP oraz ZOSP RP do rozwiązań systemowych dot.OSP