Bez kategorii

11 maja 2022

Podpisanie porozumienia pomiędzy Związkiem OSP RP i strażą pożarną Republiki Mołdawii

W poniedziałek, 9 maja o godzinie 17:30 Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej druh Waldemar Pawlak, Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP gen. brygadier w st. spocz. dr h.c. Wiesław Leśniakiewicz oraz Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP druh Kazimierz Sady wzięli udział w […]
12 maja 2022

Życzenia Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Waldemara Pawlaka

17 maja 2022

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka Łobez 2022

W niedzielę 15 maja 2022 roku w Łobzie odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele Najświętszego  Serca Pana Jezusa w Łobzie. Mszy przewodniczył metropolita szczecińsko – kamieński Arcybiskup Andrzej Dzięga, udział w niej wzięli druhny i druhowie Ochotniczej Straży […]
26 maja 2022

Podpisano porozumienie ze Stowarzyszeniem Program Czysta Polska

Stowarzyszenie Program Czysta Polska i Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej będą współpracowały na rzecz promocji ekologii i bezpieczeństwa pożarowego. Dzięki Porozumieniu obydwie organizacje będą mogły wspólnie działać na rzecz m.in. ochrony środowiska, w tym powietrza, lasów czy gleby. Wspólnie będą prowadzone akcje informacyjne i […]
29 maja 2022

Eliminacje Wojewódzkie OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W dniu 27 maja 2022 roku w Gościnie powiat kołobrzeski odbyły się Eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Pod Hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.  Turniej ma  na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, postępowania na wypadek pożaru, w tym posługiwania się podręcznym sprzętem […]
31 maja 2022

Projekt Umowy w sprawie zapewnienia OSP warunków do realizacji jej zadań

Załączamy projekt Umowy pomiędzy Gminą a OSP w sprawie zapewnienia OSP warunków do realizacji jej zadań. Projekt przekazany został do konsultacji Związkowi Gmin Wiejskich RP. Wyraź swoją opinię bądź zgłoś uwagi do projektu Umowy – wypełnij formularz: https://forms.gle/YLnF8kAf7V8Enuj16 Projekt Umowy w sprawie zapewnienia OSP warunków do […]
1 czerwca 2022

Życzenia na Dzień Dziecka

2 czerwca 2022

Ukazał się piąty tom Analiz strategicznych Florian 2050

Prezentujemy – jak pisze we wstępie Waldemar Pawlak, prezes ZG ZOSP RP – obraz strażackiej służby czasu wielkich wyzwań naszej cywilizacji. Ratownictwa i pomocy humanitarnej okresu pandemii i wojny tuż za granicą. Pandemia oraz wojna na Ukrainie pokazują, jak nieprzewidywalne są obecne czasy. Dlatego strategia Związku musi […]
2 czerwca 2022

EKS ON TOUR – spotkanie informacyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne 6 czerwca 2022 r. o programie Europejski Korpus Solidarności. Spotkanie jest bezpłatne, odbędzie się online i dotyczyć będzie możliwości, jakie organizacjom i młodym ludziom oferuje program EKS. Spotkanie przeznaczone jest dla członków Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Projekty […]