Uchwała Sejmiku województwa Wielkopolskiego w sprawie projektu ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej