REGULAMIN FUNDUSZU „REZERWA NATYCHMIASTOWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA”