Bez kategorii

16 stycznia 2024

Okrągły milion na „Granty Strażackie 2024”

Są środki na konieczne remonty w zachodniopomorskich remizach. 15 stycznia 2024 r. staruje nabór wniosków do „Grantów Strażackich 2024”. Marszałek Olgierd Geblewicz przeznaczy z budżetu województwa na ten cel milion złotych.  To już piąta edycja naboru, dzięki któremu strażacy ochotnicy mogą zdobyć granty na prowadzenie […]
17 stycznia 2024

Standardy Ochrony Małoletnich w OSP

INFORMACJAw sprawie opracowania wzorcowych Standardów Ochrony Małoletnich w OSP W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich organ zarządzający jednostką systemu oświaty, oraz inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, […]
25 stycznia 2024

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP i „Akademia Pierwszego Ratownika” grają z WOŚP

#UWAGA Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP i „Akademia Pierwszego Ratownika” grają z WOŚP . Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej druh Waldemar Pawlak przekazał na aukcję 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy DWA WYJĄTKOWE DARY! Pierwszym z nich, skierowanym w szczególności do […]
26 stycznia 2024

Odszedł na wieczną służbę Ś.P. Władysław Fornal

1 lutego 2024

Przekaż 1,5%

Druhny i Druhowie https://www.facebook.com/reel/367565732584120 Rozpoczęła się kampania 1,5%Będzie trwać od 1 stycznia do 30 kwietniaPamiętaj o swojej jednostcezachęć przyjaciół i najbliższych, wypełniając PIT wpisz nr KRS 0000 116 212 oraz nazwę i adres OSP(koniecznie podając kod pocztowy) Możesz rozliczyć się przy pomocy naszego dedykowanego programu PIT […]
6 lutego 2024

Ważne ustalenia

2 lutego 2024 r. w siedzibie Związku OSP RP w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Komisji ds. działalności naukowej, kulturalno-społecznej, dokumentacyjnej i historycznej przy ZG ZOSP RP. Posiedzenie prowadził, w zastępstwie przewodniczącego Komisji wiceprezesa ZG ZOSP RP druha Edwarda Siarki, dr Marian Zalewski, wiceprzewodniczący Komisji. […]
7 lutego 2024

OSP na Straży Środowiska – Zbiórka Tekstyliów

Szanowni Druhny i Druhowie, ogólnopolska akcja “OSP na straży środowiska” polega na zbieraniu w OSP zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a w zamian uczestnicząca w projekcie Jednostka otrzymuje dodatkowe środki finansowe. To nie tylko okazja do pozyskania środków na cele strażackie (np. hełmy), ale także […]
13 lutego 2024

Standardy Ochrony Małoletnich w OSP

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich m.in. OSP mają obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich. Przepisy wchodzą w życie 15 lutego 2024 r. Przyjęcie standardów w OSP musi nastąpić do 15 lutego […]
14 lutego 2024

INFORMACJA w sprawie finansowania działalności OSP według stanu prawnego z grudnia 2023 r.

Art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 194 ze zm.) wprowadza generalną zasadę, że koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych są pokrywane w szczególności z: 1) budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 2) środków […]