OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE HISTORYKÓW i KRONIKARZY OSP w Toruniu