Akcja Odra – w imieniu darczyńców Fundacja WWF Polska przekazuje sprzęt.