INFORMACJA w sprawie udzielania informacji publicznej przez OSP w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej