Aktualności Oddziału Wojewódzkiego

27 czerwca 2022

INFORMACJA w sprawie obowiązku pracodawcy w zakresie zwolnienia strażaka ratownika OSP od pracy

Przed 1 stycznia 2022 r., a więc w czasie obowiązywania przepisów regulujących kwestię działalności OSP na łamach ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, możliwość zwolnienia członka OSP od pracy nie wynikała wprost z przepisów ustawy. Obowiązek pracodawcy w zakresie zwolnienia członka […]
25 czerwca 2022

OSP Radziszewo – Nekrolog

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, iż dzisiaj 25 czerwca 2022 r. w godzinach rannych doszło do tragicznego wypadku w którym zginął 20 letni Druh Oskar z OSP Radziszewo. Był zaangażowanym pracowitym i uczynnym druhem. Wyrazy głębokiego współczucia dla całej Rodziny Zmarłego w imieniu Zarządu […]
25 czerwca 2022

Uroczyste otwarcie Nowej Remizy OSP w Radowie Małym

Dnia 24 czerwca 2022 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowej remizy OSP Radowo Małe, poniżej video i fotorelacja. Zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości Gazety Łobeskiej. https://www.facebook.com/ospradowomale/videos/5514797798564197/
24 czerwca 2022

Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie

W piątek 24.06.2022 r. na zakończenie roku szkolnego 2021 /2022 w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie odbył się uroczysty apel. Na uroczystej zbiórce Pani Dyrektor Halina Schulz – Tkacz podsumowała kończący się okres nauki i wraz z wychowawcami klas wręczyła nagrody wyróżniającym się […]
24 czerwca 2022

INFORMACJA w sprawie badań lekarskich strażaków ratowników OSP oraz badań lekarskich kandydatów na strażaków ratowników OSP

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) – dalej zwanej ustawą o OSP – w ramach realizacji zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej gmina […]
23 czerwca 2022

Przekazanie sprzętu dla Ukrainy

W dniu 23 czerwca 2022 r. w Łobzie Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa zachodniopomorskiego Dh Krzysztof Paluch przekazał Protokołem:  – sprzęt pożarniczy: węże tłoczne, prądownice, sprzęt ortopedyczny,  dar od druhów z jednostek OSP z naszego województwa, – pompę hydrauliczną i nożyco – rozpieracze – 1 zestaw, dar […]
22 czerwca 2022

ARiMR zaprasza do konkursu „Zapaleni do pomocy”

Organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa konkurs pt. „Zapaleni do pomocy” kierowany jest do wszystkich strażaków i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z obszarów wiejskich. Ideą konkursu jest zaprezentowanie różnorodnych inicjatyw społecznych rodzących się na wsiach i w małych miejscowościach, których inicjatorami i współtwórcami są strażacy-ochotnicy. Na […]
21 czerwca 2022

Zapraszamy na III Międzynarodową Olimpiadę Dziecięcych Drużyn Pożarniczych.

Już w najbliższą niedzielę 19 czerwca w imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich małych strażaków na III Międzynarodową Olimpiadę Dziecięcych Drużyn Pożarniczych do Wieruszowa. 35 dziecięcych drużyn pożarniczych z całej Polski i z zagranicy rywalizować będzie w 4 konkurencjach: musztra, sztafeta, motopompa i sikawka. Zapraszamy wszystkich do […]
20 czerwca 2022

Biegamy i Pomagamy STRAŻMAGEDON

https://zosprp.pl/2022/06/10/biegamy-i-pomagamy-strazmagedon/
7 czerwca 2022

Mistrzostwa w Ratownictwie w Ramach KPP

2 czerwca 2022

EKS ON TOUR – spotkanie informacyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne 6 czerwca 2022 r. o programie Europejski Korpus Solidarności. Spotkanie jest bezpłatne, odbędzie się online i dotyczyć będzie możliwości, jakie organizacjom i młodym ludziom oferuje program EKS. Spotkanie przeznaczone jest dla członków Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Projekty […]
2 czerwca 2022

Ukazał się piąty tom Analiz strategicznych Florian 2050

Prezentujemy – jak pisze we wstępie Waldemar Pawlak, prezes ZG ZOSP RP – obraz strażackiej służby czasu wielkich wyzwań naszej cywilizacji. Ratownictwa i pomocy humanitarnej okresu pandemii i wojny tuż za granicą. Pandemia oraz wojna na Ukrainie pokazują, jak nieprzewidywalne są obecne czasy. Dlatego strategia Związku musi […]