#UWAGA Fundacja WOŚP przekazuje darmowe fantomy dla OSP.