Apel Prezesa ZG ZOSP RP o uczczenie pamięci strażaków ochotników.