Prezesa ZOW ZOSP RP prosi o uczczenie pamięci strażaków ochotników, bliskich, przyjaciół.