SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W KADENCJI 2017-2022.