Zaproszenie na webinarium pt. Finansowanie działań statutowych Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez konkurs ofert