Projekt rozporządzenia w sprawie Odznaki Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”.