XLII eliminacje wojewódzkie OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Konkurs plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom” rozstrzygnięty
1 kwietnia 2019
Strażacy w sejmiku
22 maja 2019

W dniu 27 kwietnia 2019 r. w gościnnych progach Szkoły Podstawowej  im. Lotników Polskich w Mirosławcu odbyły się eliminacje wojewódzkie  XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Do Mirosławca przybyli laureaci eliminacji powiatowych z 20 powiatów województwa wraz z opiekunami. Na zaproszenie organizatora zmagania młodzieży obserwowali  zaproszeni goście w osobach: Danuta Raniowska – Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP,  Bogdan Wankiewicz – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, jednocześnie Starosta Wałecki , bryg. Marek Popławski – Z-ca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, p. Piotr Pawlik – Burmistrz Mirosławca, p. Krystyna Górniak – Dyrektor Szkoły.

Jury pod przewodnictwem druha Krzysztofa Barskiego bardzo sprawie przeprowadziło eliminacje i wyłoniło laureatów szczebla wojewódzkiego. Końcowa klasyfikacja turnieju w naszym województwie przedstawia się następująco:

 LAUREACI w poszczególnych grupach wiekowych :

I grupa  – Szkoły Podstawowe  kl.  I-VI

  • 1 miejsce  Szymon Ćmoch – powiat białogardzki
  • 2 miejsce  Jakub Duszyński  – powiat łobeski
  • 3  miejsce  Jakub Bednarek  – powiat gryfiński

II grupa – Szkoła Podstawowa kl. VII i VIII  i Gimnazjum kl. III

  1. miejsce    Alicja  Jaworek  – powiat policki
  2. miejsce    Adrian Biernat  – powiat kołobrzeski
  3. miejsce    Damian Kłys    – powiat goleniowski

III grupa Szkoły Ponadpodstawowe i Ponadgimnazjalne

  • 1 miejsce     Jakub  Rosicki  – powiat gryficki
  • 2 miejsce   Gabriela  Makosz – powiat szczecinecki
  • 3 miejsce   Kacper  Lisiewicz  – powiat  wałecki

Gratulujemy

Laureaci z dwóch pierwszych miejsc będą reprezentować nasze województwo na finale centralnym, który odbędzie się w dniach  30 maja – 1 czerwca  2019 r. w Złotym Potoku  k/ Częstochowy ( województwo śląskie).

Nagrody dla zwycięzców turnieju ufundował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa  Zachodniopomorskiego.

Bardzo dziękujemy za wsparcie w organizacji turnieju Staroście Wałeckiemu – Bogdanowi Wankiewiczowi , Burmistrzowi Mirosławca  – Piotrowi Pawlikowi oraz szczególne podziękowania dla p. Krystyny Górniak – Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Mirosławcu.

Dziękujemy również druhowi Leszkowi Mazurowi oraz OSP Mirosławiec  i OSP Piecnik  za pomoc i zabezpieczenie sprzętowe i logistyczne turnieju.

Do zobaczenia za rok. T.Sz.