XLII eliminacje wojewódzkie OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”