VIII Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr
„ŚWIĘTEMU JANOWI PAWŁOWI II w HOŁDZIE”