Ukraińska Państwowa Służba Ratownicza nawiązuje bliższą współpracę z CTIF