Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaków ochotników