Uchwała nr 54/XV/2021 w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych