Stanowisko Związku OSP RP w sprawie koniecznych zmian prawnych związanych z ustawą o ochotniczych strażach pożarnych