Pomoc Urzędu Marszałkowskiego dla OSP w regionie na usuwanie skutków skażenia Odry.