Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Strategii Adaptacja do Zmian Klimatu