Komisja dzieci, młodzieży i sportu i Krajowe Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich