INFORMACJA w sprawie podstawy prawnej wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 109 ust. 1b ustawy o kierujących pojazdami