Dzień nauczyciela -Życzenia od Prezesa ZG ZOSP RP Dh Waldemara Pawlaka