Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP organizuje kursy recertyfikacyjne KPP oraz kursy KPP.