Zaproszenie do pełnienia roli gospodarza Przeglądów Orkiestr Dętych OSP w 2024r.