Zapraszamy na III Międzynarodową Olimpiadę Dziecięcych Drużyn Pożarniczych.