XV Zjazd Krajowy Związku OSP RP. Strategia FLORIAN 2050 przyjęta