Wyjazdy OSP związane z pomocą Ukrainie kwalifikowane jako działania ratownicze