Współpraca ZOSP RP z Ukrainą. Pomagamy tworzyć OSP w obwodzie żytomierskim