Utworzenie kaplicy Św. Floriana w hołdzie poległym i zmarłym STRAŻAKOM ziemi zachodniopomorskiej