Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych już weszła w życie