Ukazał się tom czwarty Analiz Strategicznych Florian 2050